PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Foto1300 Powstanie Wielkopolskie
Powstanie Wielkopolskie wybuchło w Poznaniu w dniu 27 grudnia 1918r. w reakcji na demonstracje Niemców sprzeciwiających się wizycie Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Było to jedno z dwóch /obok powstania wielkopolskiego 1806/ zwycięskich powstań w dziejach Polski. Zakończone w dniu 16 lutego 1919 pokojem w Trewirze. W dniu 24 marca 2005r. zmarł ostatni powstaniec wielkopolski - por. Jan Rzepa - miał 106 lat.


Więcej: Wielkopolski Krzyż Powstańczy został ustanowiony dekretem Rady Państwa z 1 lutego 1957r. Autorami są Jerzy Drygas i Eugeniusz Rosik.


Foto1300 Powstańcy w Koszalinie 1974r.


Foto1300 Powstańcy w Koszalinie 1974r.


Foto1301 Ppor. Józef Cebulak - Powstaniec Wielkopolski - Weteran 1920
Ostrowianin,Żołnierz I Wojny,uczestnik buntów w wojsku kajzerowsim, zbiegł do Polski, Powstaniec Wielkopolski- oswobadzał z Gen.Józefem Dowbór-Muśnickim m.in. Ostrów,Leszno. Bronił Warszawy w 1920r. ,podoficer zawodowy -artylerzysta II RP, Obrońca Warszawy w 1939r., po kapitulacji w niewoli hitlerowskiej, W Koszalinie od 5.07.1945r. - pracował m.in. w MO a potem do emerytury/1965r./ w ARGEDZIE, miejsce na cmentarzu wybrał sam, - Pochowany z żoną Martą: Kwatera G-2, rząd 2 , grób 32 .
Foto1302 Ppor.Edmund Ciążyński - Powstaniec Wielkopolski
Urodzony 4.06.1895r. zm.13.07.1984r. mieszkał w Suchej Koszalińskiej, Pochowany: Kwatera P-18,rząd 7, grób 28.- nagrobka nie ma.


Więcej: W tym grobie pochowano później inną osobę.


Foto1303 Ppor. Czesław Dropikowski - Powstaniec Wielkopolski - Weteran 1920
Walczył w Poznaniu, potem z Gen. Dowbór-Muśnickim bronił Warszawy, po wojnie został celnikiem na trasie kolejowej Poznań - Berlin, w dniu 13 grudnia 1939r. wywieziony do obozu Lager Glowno, a potem Generalnej Guberni, Po II wojnie pracował w Banku Emisyjnym w Częstochowie, póżniej wyjechał do Milicza, w 1949r. zamieszkał w Koszalinie, podjął pracę w MO, potem w Gminnej Spółdzielni, i dalej w PZZ skąd odszedł na emeryturę, Odznaczenia: Krzyż Powstania Wielkopolskiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Honorowa " Za zasługi dla województwa", Pochowany z żoną Jadwigą: Kwatera R-11, rząd 16, grób 5 , ur. 28.06.1899r. zm. 11.09.1974r.
Foto1304 Ppor. Feliks Dziurla - Powstaniec Wielkopolski
Żołnierz Kompanii Nowy Tomyśl - Pluton karabinów maszynowych, Kapral w czasie powstania, Odznaczony Krzyżem Walecznych, Pochowany z żoną Heleną: Kwatera P-6, rząd -11, grób- 6


Więcej: Feliks Dziurla ur. 03.09.1897, zm. 14.03.1987


Foto1305 Ppor. Wincenty Frąckowiak - Powstaniec Wielkopolski
Notka w opracowaniu.Pochowany z żoną Emilią: Kwatera R-14,rząd 3, miejsce 12-13
Foto1306 Ppor. Franciszek Gabrysiak - Powstaniec Wielkopolski
Pochowany:Kwatera R-24, rząd 2, grób 31-32
Foto1307 Edward Grzechowiak - Powstaniec Wielkop. -Weteran 1919
Powstaniec Wielkopolski - wraz z ojcem i rodzeństwem walczył w I Batalionie Kcyńskim, W 1919r. żołnierz Armii Hallera, ciężko ranny w walkach z Tuchaczewskim, W czsie II wojny ukrywał się przed hitlerowcami, W 1945r. wyjechał za starszym bratem do Koszalina,Pochowany z żoną Katarzyną : Kwatera R-8, rząd 6, grób 11-12
Foto1308 Stanisław i Władysława Grzechowiak - Powst. Wielkopolscy
Pochodzili z miejscowości Huby koło Kcyni, Ojciec Józef i jego trzej synowie i córka walczyli w Powstaniu Wielkopolskim w I Kompanii Batalionu Kcyńskiego, Władysława była pielęgniarką w szpitalu powstańczym, Po Powstaniu zamieszkali w Poznaniu, Po II wojnie Stanisław wszedł w skład ekipy Wojewody Borkowicza i Dobrzyckiego - organizatorów administracji polskiej na Pomorzu Zachodnim, Pracował w Koszalinie i Szczecinie, Organizował w 1950r. nowo utworzony urząd wojewódzki w Koszalinie - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej,zmarł w Koszalinie, Pochowani: Kwatera 53-57, rzad 7, grób 7-8
Foto1309 Edmund Grześkowiak - Powstaniec Wielkopolski
Notka w opracowaniu. Pochowany: Kwatera 53-57b, rząd 6, grób 10
Foto1310 Ppor.Marian Grześkowiak - Powstaniec Wielkopolski
Żołnierz armii kajzerowskiej, zdezerterował i walczył w Powstaniu Wielkopolskim od pierwszych dni, Walczył w Poznaniu na Łazarzu i Górczynie, po powstaniu walczył u Gen. Józefa Hallera we Lwowie, otrzymał dyplom od biskupa Jałbrzykowskiego, potem służba wartownicza, po powrocie do Poznania podjął pracę na poczcie, W 1939r. bronił Warszawy, Po wojnie wrócił na pocztę i pracował do emerytury w 1961r. Od 1.10.1946r. członek Związku Powstańców Wlkp. , Następnie zamieszkał w Obornikach Wlkp.,W 1977r. przyjechał do córki do Koszalina, Odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy -1957r., Medal za Warszawę 1939-1945, 1965r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1969r. Pochowany:Kwatera R-14, rząd 2, grób4.
Foto1311 Ppor. Franciszek JANUS - Powstaniec Wielkopolski
W opracowaniu , Pochowany: Kwatera PiR , rząd 2. grób 28
Foto1312 Tomasz Koczorowski - Powstaniec Wielkopolski
W opracowaniu Pochowany: Kwatera R-13, rząd 6, grób 2
Foto1313 Ppor. Władysław Krysik - Powstaniec Wielkopolski i Śląski
W Koszalinie od 1945r. Początkowo pracował jako dozorca na cmentarzu, W latach 1953 - 1962 pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji na oczyszczalni w Jamnie, następnie w Pogotowiu Ratunkowym. Pochowany Kwatera G-2, rząd 13, grób 14,
Foto1314 Ppor.Józef Kuffel - Powstaniec Wielkopolski
Gnieźnianin. W Koszalinie od 8 maja 1945r., zachowało się oryginalne zaświadczenie przesiedleńcze wydane w dniu 7 maja 1945r. w Gnieźnie. Przez pierwsze lata pracował w Zarządzie Miejskim w Koszalinie. W następnych latach prowadził restaurację przy ul. Gnieźnieńskiej 3/dziś sklep AUTO-MOTO-SHOP przy ul. Heleny Modrzejewskiej/. Od 1952r. zatrudniony w Ekspozyturze PKS, a po 1955r. do emerytury w Koszalińskim Przedsiębiorstwie "Centrala Nasienna". Wraz z żoną Heleną byli członkami ZBoWiD oraz Klubu Pioniera Miasta Koszalina. Odznaczenia :Wielkopolski Krzyż Powstańczy - 1958r. Pochowany z żoną Heleną: Kwatera P-14, rząd 2, grób 6 i 7.
Foto1315 Antoni LIS - Powstaniec Wielkopolaki
Notka w opracowaniu.Pochowany:Kwatera R-1, rząd 1a, grób 95
Foto1316 Ppor. Franiszek LIS - Powstaniec Wielkopolski
Notka w opracowaniu. Pochowany:Kwatera P-19, rząd 6, grób 3
Foto1317 Ppor. Ignacy LIS - Powstaniec Wielkpolski
Notka w opracowaniu. Pochowany:Kwatera R-12, rząd 2, grób 36
Foto1318 Sierz.Władysław Majchrzak - Powstaniec Wielkopolski
W dniu 10.12.1918r. wstąpił do tajnej organizacji wojskowej Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"- potem Kompania Gostyńska w ramach której walczył w Powstaniu do dnia 17 lutego 1919r. - walczył na odcinku Rawicz - Leszno-Poniec, 18 lutego 1919 przeniesiony do 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich w Biedrusku, z jednostką skierowany na front wschodni pod Lwów - tu ranny 19.04.1919r., leczony w szpitalu w Krotoszynie, po wyleczeniu przydzielony do batalionu zapasowego swojego pułku - pozostał w wojskowej służbie zawodowej do 31 lipca 1937r. - odszedł na emeryturę. W latach 1944 - 45 na robotach przymusowych na terenie Generalnej Guberni , potem w Niemczech. Wraca do Gostynia. W dniu 15.09.1945r. dostaje skierowanie przesiedleńcze do Słupska, podejmuje pracę na PKP w Koszalinie. Odznaczenia: Medal za Wojnę 1919-1920, Medal 10-lecia i 20-lecia Polski, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945r. , Wielkopolski Krzyż Powstańczy/1957r./ Odznaka Grunwaldzka, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,.Pochowany z żoną Władysławą:Kwatera P-3, rząd 5, grób 12.
Foto1319 Ks.Józef Malczewski - Powstaniec Wielkopolski
Jako młody człowiek brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W dniu 12.03.1927r. otrzymał święcenia kapłańskie. od 15.04.1927 kapelan w Drobninie, od 23.07.1927 wikariusz w Michorzewie, potem w Zaniemyślu, od 1.10.1930 w Czaczu, potem w Kórniku, i Jankowie Zaleśnym, od 1.07.1933 proboszcz w Kleszczewie, od 1.07.1935 przeniesiony w stan spoczynku,następnie rezydent w Środzie Wielkopolskiej. W dniu 27.03.1940r. aresztowany i więziony w Puszczykówku, od 3.07.1940r. więziony w Gruszkach, od 16.08.1940r. więzień obozu w Buchenwaldzie, od 8.12. 1940 więzień nr 21913 obozu koncentracyjnego w Dachau, uwolniony w dniu 29.04.1945r. przez Amerykanów, Od 15.12.1945 wikariusz w Owińskach, od 15.06.1946 proboszcz w Jaszkowie, następnie administrator w kilku parafiach, Z dniem 1.07.1950 przeniesiony w stan spoczynku, Jako emeryt zgłosił się do Ordynariatu Gorzowskiego i otrzymał placówkę w Sławoborzu, Ostatecznie na emeryturę odszedł 1.04.1957r. W Dachau zaprzyjażnił się z ks. Ignacym Jeżem. Na emeryturze przebywał w Sławoborzu, Z dyspozycji Ks.Biskupa I.Jeża pochowany na cmentarzu w Koszalinie. Pochowany: Kwatera P-19, rząd 12, grób 3.
Foto1320 Ppor. Józef Mansfeld - Powstaniec Wielkopolski
W opracowaniu Pochowany z żoną Heleną : Kwatera P-7, rząd 1, grób 11.
Foto1321 Ppor. Stefan Marszał - Powstaniec Wielkopolski
Pochowany z żoną : Kwatera G-5, rząd 12, grób 35
Foto1322 Władysław Mężyński - Powstaniec Wielkopolski
Walczył w Powstaniu Wielkopolskim w Kompanii Kłeckiej pow. Jarocin - w grudniu 1918r. pod Łopiennem i w styczniu 1919r. pod Wysoką. W Koszalinie od czerwca 1945r. Pracował w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji jako ślusarz, Pochowany z żoną Jadwigą: Kwatera R-13, rząd 6 ,grób 2 .
Foto1323 Kazimierz Nowakowski - Powstaniec Wielkopolski
W czasie powstania walczył w Poznaniu, zdobył z oddziałem pocztę niemiecką, zdobywał cytadelę i arsenał, był kierowcą i sanitariuszem, zdobywał Mogilno i Inowrocław. Po powstaniu został dziennikarzem i podróżnikiem, ukończył studia prawnicze, uzyskał patent mistrza fotografii .W Koszalinie od 10 maja 1945r., pracował w sądzie, ale wybrał jednak zawód fotografa ,pierwszy koszaliński fotograf, objął studio przy ul. Bolesława Chrobrego/dziś Pasaż Merkury/, Pochowany z żoną Anielą Kwatera R-8, Rząd 2, grób 4.
Foto1324 Ppor.Walenty Perek - Powstaniec Wielkopolski
W opracowaniu Pochowny z żoną Marią: Kwatera G-2, rząd -13, grób 16
Foto1325 Mjr Konstanty i Por.Czesława Pietruszyńscy - Powstańcy Wielkopolscy -
Czesława Felicja w Powstaniu w służbie kobiet w Miejskiej Górce ,w Koszalinie od maja 1945r. nauczycielka muzyki/pianino/ w Młodzieżowym Domu Kultury, organizatorka Ligi Kobiet, PCK, Klubu Pioniera, Konstanty w czasie Powstania dowódca na odcinku Miejska Górka, Potem w zawodowej służbie wojskowej- awans do stopnia majora, Od maja 1945 w Koszalinie - Naczelnik Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, potem w dyrekcji PKS, Odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Czesława Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,Pochowani: Kwatera R-5, rząd 3, grób 12
Foto1326 Ppor.Julian Rzyski - Powstaniec Wielkopolski
Pochowany z żoną Heleną: Kwatera R-14, rząd 10, grób 9.
Foto1327 Ppor. Władysław Strzelczyk - Powstaniec Wielkopolski
W opracowaniu Pochowany: Kwatera R-24, rząd 11 ,grób 38
Foto1328 Ppor.Leon Szulc - Powstaniec Wielkopolski
Pochowany Kwatera R-12, rząd 2, grób 3
Foto1329 Ppor.Stanisław Werner - Powstaniec Wielkopolski
Pochowany: Kwatera P-19, rzad 9, grób 5.
Foto1330 Ppor. Leon Węgrowski - Powstaniec Wielkopolski i Śląski
W 1918r. był studentem Wydziału Budowy Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, na wieść o wybuchu Powstania Wielkopolskiego w sześcioosobowej grupie studentów wyjechał do Poznania, walczył w tym mieście, po zwycięstwie wrócił na uczelnię i kontynuował studia, na wieść o wybuchu III Powstania Śląskiego udał się z kolegami do Katowic i tu podjął walkę m.in. brał udział w walkach o Górę ŚW. Anny. po zwycięstwie wrócił na studia. Podjął pracę w swoim zawodzie. W czasie II wojny walczył w Armii Krajowej. Po wojnie zamieszkał w Złotowie i pracował w Zarządzie Dróg i Mostów, W 1953r. zamieszkał w Koszalinie i kontynuował pracę w swoim zawodzie - w Zarządzie Dróg Krajowych - był tu projektantem, a potem Wicedyrektorem. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Powstania Śląskiego.Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.Pochowany z żoną Wandą - Kwatera G-4, rząd 10, grób 1-2.
Foto1331 Władysław Wiśniewski - Powstaniec Wielkopolski
Powstaniec Wielkopolski w Gnieźnie, Odznacznia: Medal Zwycięstwa i Wolności /1945/, Odznaka Grunwaldzka/1958/, Wielkopolski Krzyż Powstańczy/1958/, Pochowany z żoną Anną:Kwatera R-4, rząd 1, grób 27.
Foto1332 Ppor. Czesław Wojciechowski - Powstaniec Wielkopolski i Śląski
Żołnierz Powstania Wielkpolskiego w Gnieźnie, W maju 1921r. udał się do Katowic i brał udział w III Powstaniu Śląskim - W Plutonie CKM "Westwal" - walczył o Otestno i o Kluczbork oraz o Górę Św. Anny- tutaj ranny. Po zakończeniu walk wrócił do Poznania, W 1926r. osiedlił się w Srodzie Wlkp. - podjął pracę na kolei, W latach 1937-1939 renowuje kościół w Lesku, przed wybuchem wojny osiedla się w okolicach Poznania, w czasie II Wojny podejmuje się różnych prac, Wiosną 1946r. udał się do Gubina, wiosną 1948r. zamieszkał w Szczecinie, W październiku 1950r. przenosi się do Koszalina , pracuje jako majster w budownictwie, W 1956r. otwiera własny zakład malarski, Po załamaniu się stanu zdrowia przechodzi na rentę, Pracuje społecznie.Odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Powstania Śląskiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.Pochowany w mundurze powstańca: Kwatera R-1, rząd 1 , grób 77.


Więcej: Czapka powstańcza w posiadaniu rodziny.


Foto1333 Ppor.Wojciech Zander - Powstaniec Wielkopolski
Pochowany z żoną Heleną: Kwatera R-16, rząd 11, grób 6.
Foto1334 Ppor.Helena Żurawska - Powstaniec Wielkopolski
Pochowana razem z zięciem Tadeuszem Niemakowskim: Kwatera P-17, rząd 11, grób 16.
Materiały wykorzystanie w serwisie nie używamy i nie zamierzamy używać w celach komercyjnych.
Jednocześnie zabrania się pobierania materiałów z serwisu do własnych celów bez powiadomienia SPK.

 
Grafikę i wykonanie strony zasponsorowały firmy: SERWISY INTERNETOWE - Dariusz Kamiński - 606-757-057 oraz Explora Graf
www
do góry ADMINISTRACJA